Konsultacje z Kronikami Akaszy polegają na otwarciu kanału za pośrednictwem Świętej Modlitwy, a dialog toczy się za pomocą pytań klienta a informacje pochodzące z głębokiego wymiaru pojawią się, by wesprzeć, poprowadzić, zrównoważyć Twoje życie i Ciebie.

Konsultacje odbywają się w Świetle Bezwarunkowej Miłości oraz intencji Najwyższego Dobra dla wszystkich zainteresowanych.

Wszystkie informacje przekazane Tobie są ściśle poufne. Informacje, które się pojawiają mogą pomóc Ci w przemianie Twojej świadomości i energetycznych wzorców, by stworzyć równowagę, wewnętrzny spokój i harmonię w życiu.

Pytania zadawane Kronikom Akaszy mogą dotyczyć każdej sfery życia, poprzednich wcieleń, zdrowia, przeszłości, teraźniejszości, przyszłości, relacji, pracy, dobrobytu, życiowego celu, pochodzenia kluczowych problemów i wzorców (karmiczne, rozwinięte w okresie dzieciństwa, duchowe takie jak więzy energetyczne, styl życia i inne).

Mistrzowie i Nauczyciele Kronik podpowiadają także rozwiązania duchowe , czasem materialne, korzystne dla klienta w tym momencie jego życia.

Konsultacja odbywa się wyłącznie za zgodą klienta.

Obszary życia, na temat których możemy zdobyć informacje:

 • Osobista ścieżka rozwoju i rozwój duchowy
 • Relacje i związki z rodziną, przyjaciółmi i innymi ludźmi
 • Powtarzające się wzorce zachowań
 • Nawracające sny
 • Wpływ poprzednich wcieleń
 • Wpływ środowiska
 • Duchowy cel i jego dostosowanie się do osobowości
 • Kreatywność
 • Zdrowie
 • Sukces
 • Cień- praca z cieniem
 • Nawiązywanie kontaktu z przodkami
 • Przeszłe życia
 • Pieniądze, dostatek, duchowe biznesy
 • Konstelacje Rodzinne

 

Przykładowe pytania:

 1. Co jest najważniejsze dla mnie w życiu na ten moment?
 2. Co powinnam/powinienem wiedzieć dzisiaj?
 3. Czego ta sytuacje ma mnie nauczyć jakie ?
 4. Jakie jest pochodzenie tego wzorca?
 5. Co powinnam/powinienem wiedzieć o osobie będącej w relacji ze mną?
 6. ………………….

Konsultacje odbywają się indywidualnie, osobiście lub telefonicznie lub on-line. Czas to 1,5 godz. do 2 godzin

Tel. + 48 505 943 321 

Marianna Głębocka-Czarniecka

Certyfikowany Konsultant Kronik Akaszy